Termeni de Utilizare

Această declarație stabilește Resumaker S.L Termenii de utilizare a site-ului web al companiei și a afiliaților săi (în continuare:"  Compania"), care operează sub domeniul cv-ro.com și numele de domenii asociate cu acesta și orice altă adresă activă ("site-ul" sau "Site-ul Companiei"). Compania va avea dreptul să modifice sau să actualizeze această declarație. Vă recomandăm să revizuiți această declarație din când în când din cauza acestor modificări. Toți termenii din această declarație sunt redactați la masculin doar pentru comoditate și se aplică femeilor și oricărui alt gen.

Prin citirea acestei declarații și prin utilizarea site-ului web, declarați că sunteți de acord cu condițiile scrise în această declarație și că sunteți de acord să acceptați condițiile modificate în viitor. În cazul în care utilizați aceste servicii în numele unei organizații, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare în numele organizației și al utilizatorilor autorizați ai acesteia și recunoașteți că aveți Autoritatea de a obliga organizația respectivă la acești Termeni de utilizare. Acordul este electronic, iar compania va prezenta clientului termenii de utilizare înainte de a efectua o acțiune care necesită prezentarea acestuia.

 1. Proprietatea companiei

 

Toate drepturile de proprietate asupra site-ului, orice informații, text, grafică, brevete, idei sau alte materiale care apar pe site („Conținut”), precum și toate serviciile furnizate prin intermediul site-ului web, inclusiv o platformă de creare a CV-urilor și sisteme tehnologice care o susțin și zonele personale („Servicii”), sunt și vor rămâne în posesia societății și a entităților sale autorizate. Site-ul, conținutul și serviciile sunt protejate de legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele etc. În afară de cele menționate în acești Termeni de utilizare, nu aveți dreptul să copiați, să modificați sau să pregătiți lucrări bazate pe acestea, să distribuiți, să vindeți, să transferați, să afișați sau să interpretați public, să difuzați sau să utilizați în orice alt mod. Nu puteți copia sau modifica nicio parte a codului sursă, inclusiv CSS, HTML sau JavaScript de pe site. Nu puteți utiliza Site-ul web, Conținutul sau serviciul în niciun alt scop, inclusiv în scopuri comerciale, fără permisiunea explicită a companiei. Utilizarea acestui site este doar în scopuri private. Compania deține toate drepturile de proprietate pentru orice îmbunătățire a site-ului web, a conținutului și a serviciilor existente.

 

 1. Utilizarea Site-ului
   

Utilizarea site-ului web și/sau crearea unui CV și/sau crearea unui cont personal și/sau contactarea companiei într-un fel sau altul constituie aprobarea din partea dvs. de a încheia un contract cu compania. Uneori, reprezentanții calificați ai companiei vă pot contacta pentru a vă ajuta cu solicitarea dvs. Cu excepția cazului în care specificați altfel, autorizați prin prezenta compania să vă păstreze CV-ul în depozitele sale și/sau să vă transfere CV-ul și/sau detaliile către orice terță parte și/sau parte relevantă pe care compania o consideră adecvată cererii dvs., așa cum este prezentat mai târziu în această declarație. În cazul în care doriți să reziliați contractul cu compania, vă rugăm să trimiteți un e-mail care să ateste că nu sunteți interesat să continuați contractul. Odată ce e-mailul este primit de companie, acesta va încheia orice comunicare cu dvs. și nu va transmite detaliile dvs. altor părți. Recunoașteți și sunteți de acord să vă alăturați bazei de date, pe care compania o deține prin lege.

 

 1. Părțile la Acord

 

Termenii acordului se aplică între companie și utilizator și anulează orice alt acord încheiat între părți. Modificările aduse acestui Acord vor fi onorate numai cu acordul explicit scris al ambelor părți.

 

 1. Opțiuni de plată

 

Compania oferă mai multe opțiuni de plată pentru serviciile sale, specificând în fiecare opțiune serviciile incluse în aceasta și prețul final, inclusiv TVA. Utilizatorul poate alege opțiunea care i se potrivește. Erorile vizuale în proiectarea opțiunilor de plată nu obligă compania.

Fiecare opțiune conține informații detaliate pentru utilizator. Greșelile sau erorile companiei în cotația de preț sau în opțiunea de plată în sine nu obligă compania.

 

 

 1. Obligații între companie și utilizator

 

Acordul este semnat digital din momentul în care utilizatorul îl aprobă și completează detaliile necesare. Dacă utilizatorul plătește electronic pentru serviciu, compania va lua măsurile de securitate adecvate pentru plată.

Compania poate, în condițiile legii, să se verifice singură sau prin intermediul unor companii terțe, dacă clienții își pot îndeplini obligațiile de plată. Dacă există îndoieli cu privire la contractul cu utilizatorul, Compania poate refuza o tranzacție între părți sau poate solicita garanții suplimentare.

 

După aprobarea Acordului dintre părți, compania va furniza utilizatorului informațiile de conectare care vor fi utilizate pentru a accesa contul de pe platformă și serviciile de pe site. Prin furnizarea acestor detalii, compania permite utilizatorului un acces exclusiv, personal și netransferabil la platformă și servicii, din acel moment și pe întreaga perioadă a contractului.

 

Detaliile de conectare și utilizare a platformei și a serviciilor sunt complet personale, iar utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la detaliile sale de conectare.

 

 1. Prețul Tranzacției

 

Utilizarea serviciilor oferite pe acest site, unele dintre ele sau toate, necesită plăți de diferite tipuri și la diferite tarife, care vor fi stabilite de către Companie și vor fi publicate pe site din când în când. Prețurile afișate pe site includ TVA.

 

Utilizatorul se angajează să notifice imediat companiei inexactitățile din detaliile de plată pe care le-a introdus. Utilizatorul trebuie să aibă un sold suficient în contul său pentru a putea plăti serviciul.

 

Dacă utilizatorul nu plătește serviciul, va primi o notificare de la companie cu privire la neplată și va avea la dispoziție 14 zile suplimentare pentru a aranja plata. Dacă la sfârșitul zilelor suplimentare, utilizatorul nu a efectuat plata, compania va avea dreptul la dobânzi și arierate de 15% de la utilizator pentru fiecare întârziere lunară.

 

 1. Politica de anulare


Compania funcționează conform legii. După finalizarea achiziției, CV-ul va fi disponibil pentru descărcare, iar utilizatorului i se va permite să utilizeze platforma pentru perioada convenită. La primirea serviciilor, utilizatorul nu va avea dreptul la nicio rambursare și nu vor exista pretenții viitoare față de companie în acest sens. Pentru orice reclamații cu privire la acest subiect, vă rugăm să contactați Compania prin intermediul paginii de contact (cv-ro.com/contact).

 

 1. Timp de livrare
   

Compania este responsabilă pentru furnizarea serviciului odată ce datele de la utilizator sunt primite și după confirmarea plății. Dacă furnizarea serviciului este întârziată din orice motiv, compania va actualiza utilizatorul în cel mult 30 de zile de la data efectuării achiziției. În acest caz, utilizatorul va avea dreptul să rezilieze acordul fără costuri și va primi o rambursare completă.

 

 1. Obligațiile Utilizatorilor

 

Utilizatorul va furniza la momentul potrivit toate informațiile necesare pentru ca să execute Compania acordul.

 

Utilizatorul declară că utilizarea site-ului Companiei este pe răspunderea sa exclusivă și scutește compania de acuzații, pretenții sau daune viitoare. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea platformei și a serviciilor.

 

Utilizatorul nu va vinde, transfera sau greva drepturile și obligațiile din acord către o terță parte.

Utilizatorul nu are voie să efectueze monitorizarea, supravegherea sau ingineria inversă a platformei și / sau a funcționalității platformei.

 

Utilizarea platformei de către utilizator nu va afecta reputația companiei sau a oricărei persoane în numele acesteia sau a oricărei alte terțe părți.

 

Conținutul pe care utilizatorul îl încarcă pe platformă trebuie furnizat în forma și formatul specificate de companie. Conținutul este proprietatea utilizatorului și va rămâne proprietatea acestuia.

 

Utilizatorul se asigură că informațiile încărcate pe platformă sunt corecte, exacte, complete, fiabile și actualizate, chiar dacă provin de la o terță parte. Compania nu este responsabilă pentru utilizarea conținutului de către utilizator.

 

Utilizatorul nu are voie să încarce conținut care nu este fiabil, e înșelător, defăimător, ofensator, discriminatoriu, plin de ură, rasist, erotic, pornografic, hyperlink-uri, încălcă drepturile de autor, încălcă drepturile părților terțe, date nepersonale, comunicări comerciale, caritate, informații despre culte, informații care conțin viruși, malware, cai troieni, roboți, software ofensator/intruziv/rău intenționat, alt software care ocolește mijloacele de securitate și protecție ale serviciului, dăunează serviciului sau distruge site-ul web, instrumente sau aplicații de cercetare sau de inginerie inversă.

 

Utilizatorul se angajează să păstreze o copie digitală a tuturor informațiilor, datelor și conținutului pe care le furnizează companiei în temeiul acordului, fie prin intermediul platformei, fie nu.

 

Utilizarea platformei și a serviciilor este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

 

Utilizatorul asigură un mediu de lucru adecvat și sigur pentru utilizarea platformei. Societatea se asigură că contul de utilizator este configurat în mod corespunzător pe platformă.

 

Utilizatorul poate contacta compania prin intermediul formularului de contact: cv-ro.com/contact

 

 1.  Datoriile companiei
   

Compania are dreptul de a închide platforma sau de a restricționa accesul la aceasta sau la funcționalitatea acesteia, integral sau parțial, în orice moment, pentru o perioadă definită sau nedeterminată, fără a fi nevoie să plătească daune utilizatorului.

 

Compania are dreptul de a limita sau de a rezilia dreptul de a utiliza platforma sau de a bloca informațiile de conectare ale utilizatorului în cazul în care utilizatorul încalcă regulile site-ului sau prezentul acord.

 

Compania nu garantează că platforma va fi lipsită de erori, bug-uri sau întreruperi. Compania nu garantează că platforma va fi disponibilă în orice moment sau că va apărea în orice moment fără erori.

 

Compania poate stabili o limită a spațiului de stocare sau a datelor furnizate utilizatorului. Compania are dreptul de a publica conținut anonim și de a-l utiliza în timpul rezilierii acordului pentru a îmbunătăți platforma și serviciile și alte dezvoltări.

 

 

 

 

 1.  Păstrarea informațiilor

 

Compania poate prelucra datele personale ale utilizatorului sau le poate furniza în conformitate cu termenii acordului. Aceste date vor fi utilizate în conformitate cu definiția confidențialității conform companiei, la care utilizatorul este de acord în temeiul prezentului acord.

 

Toți angajații companiei care au acces la datele personale ale utilizatorului sunt obligați să semneze un acord de confidențialitate.

 

Utilizatorul despăgubește compania împotriva oricăror pretenții ale terților care decurg din și/sau legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către companie prin intermediul platformei și / sau al serviciilor sau de către o terță parte care furnizează servicii companiei.

 

 1.  Drepturi de proprietate intelectuală

 

Toate drepturile de proprietate intelectuală din platformă, serviciile și orice alt element furnizat conform acordului sunt atribuite exclusiv companiei sau oricui în numele acesteia. Utilizatorul primește un drept de utilizare numai pe durata contractului.

 

Utilizatorul nu poate încălca în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală ale companiei în platformă și servicii.

 

Utilizatorul nu poate modifica, explora, reproduce, dezasambla sau aplica ingineria inversă. Utilizatorul nu are voie să efectueze nicio acțiune pentru a descoperi codul sursă al platformei, de unul singur sau prin intermediul unui software terț sau al unor părți în numele său.

 

Compania are dreptul de a proteja drepturile de proprietate intelectuală, iar utilizatorul nu poate elimina sau să se abțină de la măsurile de protecție ale companiei.

 

În cazul în care se stabilește în instanță că platforma și serviciile încalcă dreptul de proprietate intelectuală al unei terțe părți sau în cazul în care compania consideră că există o șansă ca o astfel de încălcare să fie iminentă, compania va continua să permită utilizatorului să utilizeze platforma. În cazul în care compania consideră că acest lucru nu este posibil, compania are dreptul de a rezilia acordul fără a plăti daune utilizatorului.

 

 1.  Transferul drepturilor

 

Utilizatorul nu poate transfera drepturile și obligațiile în temeiul prezentului acord către o terță parte fără consimțământul explicit al companiei. Compania poate transfera drepturi și obligații în temeiul acordului către o terță parte.

 

 1.  Perioada de contractare și rezilierea

 

Perioada de contractare este perioada aleasă de utilizator în planul de plată.

Ambele părți pot rezilia acordul fără notificare scrisă în caz de supraveghere, nerespectare a regulilor site-ului web sau intervenție în instanță și fără a fi nevoite să plătească daune sau despăgubiri, în următoarele cazuri: faliment sau declararea falimentului părții care este considerată incapabilă să își îndeplinească obligațiile.

 

Dacă utilizatorul a primit o contraprestație din partea companiei, utilizatorul nu va avea dreptul la o rambursare.
La rezilierea contractului, drepturile utilizatorului de utilizare a platformei sunt invalide.


 

 1. Termeni de abonament
  1. Pentru a utiliza Serviciile furnizate de companie, Utilizatorul trebuie să se aboneze la Serviciu prin completarea unui formular și furnizarea detaliilor solicitate de companie.
  2. Este posibil să vă abonați pentru mai multe planuri de abonament la prețuri care apar pe site-ul web, care includ TVA, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Compania poate modifica prețurile în orice moment, precum și oricare dintre Servicii la discreția sa și nu veți avea nicio pretenție împotriva companiei în astfel de cazuri.
  3. Abonarea la serviciu este supusă unei taxe stabilite de companie din când în când. Compania își rezervă dreptul de a mări sau micșora o astfel de taxă și/sau de a modifica planurile de abonament disponibile la discreția sa și fără nicio notificare prealabilă.  În cazul unei scăderi a taxelor de abonament, Utilizatorul nu va avea dreptul la nicio rambursare și/sau reducere și/sau orice alt beneficiu sau deducere, iar utilizatorul nu va avea nicio pretenție împotriva Companiei în acest caz.
  4. Orice plan de abonament va fi reînnoit automat până la anularea de către utilizator, iar în cazul unei scăderi a taxelor de abonament, Utilizatorul nu va avea dreptul la nicio rambursare și/sau reducere și/sau orice alt beneficiu sau deducere, iar utilizatorul nu va avea nicio pretenție împotriva Companiei în acest caz.
  5. Utilizatorul poate plăti prin card de credit / card de debit / PayPal / Apple Pay.
  6. În cazul în care un abonat nu decontează nicio plată a taxelor de abonament, contul abonatului poate fi blocat și tot conținutul din contul său poate fi șters, iar utilizatorul nu va avea nicio pretenție împotriva Companiei în acest caz. Se clarifică faptul că anularea abonamentului nu va scuti utilizatorul de plata taxelor neplătite, iar abonatul nu va avea dreptul la nicio rambursare a sumelor plătite de acesta.
  7. Se clarifică în continuare că societatea își rezervă dreptul în orice moment și la discreția sa de a modifica taxele de abonament și serviciile pe care le oferă și/sau de a adăuga caracteristici suplimentare serviciului, iar utilizatorul nu va avea nicio pretenție împotriva Companiei în acest caz.
  8. Compania își rezervă dreptul de a închide site-ul web sau orice parte a acestuia din orice motiv, în orice moment, la discreția sa și nu veți avea nicio pretenție împotriva companiei în acest caz, iar abonații nu vor avea dreptul la nicio rambursare și/sau deducere de plată plătită de aceștia pentru Servicii.

 

 1.  Utilizarea Site-ului

 

Utilizatorul poate utiliza site-ul, conținutul și serviciile incluse în acesta. Prin utilizarea acestuia, utilizatorul este de acord să utilizeze site-ul web, conținutul sau serviciile exclusiv în scopuri private și necomerciale, cu excepția cazului în care a primit o permisiune explicită din partea Companiei. În acest cadru, utilizatorul este de acord să nu facă oricare dintre următoarele, cu excepția cazului în care a obținut acordul companiei, în prealabil, în scris și sub rezerva condițiilor consimțământului respectiv (în măsura în care a fost acordat):

 

 • Să utilizați serviciile încălcând orice lege, drept al Companiei sau al oricărei alte
   persoane sau să folosiți în mod abuziv serviciile.
 • Să încerce să acceseze, să acceseze și să atace sau să se infiltreze ilegal sau să saboteze sau să utilizeze sistemele companiei sau zonele nepublice ale site-ului web.

•    Să încerce să investigheze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau
     să încalce orice măsuri de securitate sau autentificare.

•    Să pătrundeți sau spargeți într-o zonă personală a unui alt utilizator decât cel propriu.

•    Să încercați să pătrundeți și să accesați CV-urile altor utilizatori decât cel propriu.

•    Să încercați să accesați site-ul web, conținutul sau serviciile sau să rulați un instrument de căutare pe acesta.
     Să căutați pe site-ul web cu orice motor, software, instrument, agent, facilitate sau
     mecanism cu excepția software-ului furnizat de Companie.

 • Să încercați să descifrați, să compilați, să dezasamblați sau să faceți inginerie inversă cu orice software de pe site, conținut sau servicii.
 • Să puneți la dispoziția terților funcționarea site-ului, a conținutului sau a serviciilor.
 • Să copiați și să utilizați sau să permiteți altora să copieze și să utilizeze, să modifice, să reproducă, să producă
  lucrări derivate, să încadreze, să oglindească, să reediteze, să descarce, să afișeze, să difuzeze sau
  să distribuie întregul site web sau părți ale acestuia, conținutul sau serviciile sub orice formă sau
  media sau prin orice mijloace.
 • Să permită operarea software-ului sau a oricăror alte mijloace, inclusiv software-ul Crawler Robots etc., în scopul căutării, scanării, copierii sau recuperării automate a site-ului web. Să creați o compilație, colecție sau depozit care va conține conținut sau informații de pe site.
 • Să afișați conținutul de pe site într-un cadru (cadru/iframe), vizibil sau ascuns.
 • Link către site-ul web și conținutul acestuia din orice sursă care conține conținut pornografic
  , conținut care încurajează rasismul sau discriminarea ilegală sau care este
  ilegal sau care încurajează activitatea ilegală sau a cărei publicare este ilegală.
 • Să întrerupă sau să încerce să interfereze cu accesul oricărui utilizator, gazdă, server sau
   rețea, inclusiv, dar fără a se limita la, trimiterea unui virus, vierme, cal troian, bombă cu ceas, atac digital, atac Man In the Middle, atac de prevenire a atacului de serviciu (DDoS), instrumente de testare a penetrării, instrumente malițioase, spyware, malware,
   vandalism, supraîncărcarea software-ului, inundarea, spam sau înfundarea căsuței de e-mail a
  site-ului web sau orice activitate care dăunează site-ului web sau fură informații din
  serviciile Companiei.
 • Să încarce conținut care încalcă drepturile altuia-inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.
 • Informațiile referitoare la minori și/sau care dezvăluie identitatea acestora, datele lor personale și modalitățile de contactare a acestora.
 • Orice informație sau ofertă sau aplicație care este comercială și / sau conține informații publicitare / de marketing.
 • Impersonarea sau reprezentarea greșită a relației sale cu orice persoană sau entitate asociată cu compania sau diferitele sale sisteme.

  Compania are dreptul de a investiga și de a da în judecată pentru încălcarea celor de mai sus, inclusiv încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a tot ceea ce este legat de securitatea site-ului și a utilizatorilor săi, până la executarea legii. În plus, poate implica și coopera cu agențiile de aplicare a legii în urmărirea penală a utilizatorilor care încalcă acești Termeni de Utilizare. Utilizatorul recunoaște că societatea are dreptul de a monitoriza accesul la site-ul web, conținutul și serviciile sale și utilizarea acestora pentru a asigura respectarea Termenilor de Utilizare și funcționarea continuă a site-ului web.

  Dacă utilizatorul încalcă oricare dintre termenii de utilizare, permisiunea sa de a utiliza site-ul, conținutul și serviciile va fi revocată automat, chiar dacă se află într-un anumit plan de plată și nu va avea dreptul la nicio rambursare. Compania își rezervă dreptul de a înceta accesul utilizatorului la site-ul web, conținutul și serviciile în orice moment, cu sau fără motiv. Compania își rezervă, de asemenea, dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sau modificarea site-ului web, a conținutului și a serviciilor în orice moment și fără notificare prealabilă.

 

 1.  Înregistrare pe site

 

Utilizarea site-ului web nu implică înregistrarea, cu toate acestea, diverse zone de pe site, cum ar fi zona personală, crearea unui CV și zona de contact-pot implica înregistrarea și furnizarea de informații personale și de identificare la cererea companiei.

 

Prin înregistrarea pe site, utilizatorul este de acord cu Termenii de utilizare ai companiei. În timpul înregistrării, utilizatorul poate fi obligat să confirme în mod explicit consimțământul său pentru termenii de utilizare a site-ului web. Utilizatorul va putea finaliza înregistrarea în fiecare dintre aceste cazuri numai după furnizarea detaliilor solicitate în fiecare etapă și după obținerea consimțământului său. Dacă utilizatorul este rugat să furnizeze detaliile menționate în scopul utilizării oricăruia dintre serviciile site-ului web, el trebuie să furnizeze numai detalii corecte, exacte și complete. Informațiile incorecte pot împiedica utilizatorul să utilizeze site-ul în mod corespunzător și să-l împiedice să fie contactat.

 

Utilizarea unor părți ale site-ului web care necesită înregistrare și aprobare indică consimțământul utilizatorului de a primi reclame de la companie și/sau de la oricine în numele acesteia. Anunțul va fi trimis utilizatorului prin detaliile pe care le-a furnizat Companiei în timpul înregistrării. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment și poate notifica compania cu privire la refuzul său de a accepta reclame, în general sau de un anumit tip, prin trimiterea unei notificări de refuz. Modul de trimitere a notificării de refuz va fi specificat în anunțul pe care compania și/sau oricine în numele său îl va trimite utilizatorului.

 

 1.  Înregistrare în Sistem: Parolă

 

Prin înregistrarea la unul dintre Servicii, utilizatorul poate fi obligat să introducă o parolă. Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea parolei pe care o folosește pentru a accesa toate zonele personale de pe site și în special CV-ul pe care l-a creat. Utilizatorul este de acord să își asume responsabilitatea exclusivă pentru toate activitățile sau acțiunile sub parola sa, indiferent dacă și-a dat sau nu consimțământul pentru acele activități sau acțiuni. Este responsabilitatea utilizatorului să nu dea această parolă nimănui altcuiva. Utilizatorul trebuie să-și schimbe parola cât mai des posibil. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Compania cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sale. Utilizatorul nu va folosi niciodată și/sau nu va încerca să utilizeze un alt cont de utilizator și o parolă fără consimțământul explicit al celuilalt utilizator.

 

 

 

 1.  Platforma de creare de CV-uri

 

Compania operează o platformă care permite crearea unui CV într-un mod vizual și convenabil pentru fiecare persoană care îl dorește. Numele comercial al companiei este cv-ro.com.

 

Utilizarea acestei platforme este supusă termenilor de Utilizare și Condițiilor de confidențialitate stabilite pe această pagină și constituie consimțământul utilizatorului pentru acestea. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu Termenii de utilizare, acesta nu trebuie să utilizeze site-ul web.

 

Sistemul de creare a CV-urilor este o platformă inovatoare stabilită de companie și este în curs de brevetare. Sistemul permite utilizatorului să completeze detalii în câmpurile afișate și apoi creează CV-ul în consecință. Compania nu este responsabilă pentru informațiile introduse de utilizator și servește doar ca platformă pentru crearea documentului.

 

Se precizează și se convine că codul software este protejat prin drepturi de autor și, prin urmare, este interzisă copierea și/sau furnizarea și/sau a oricărei părți a codului și/sau a parolelor pentru accesul la contul personal al oricărei părți, cu titlu oneros sau nu, fără o permisiune explicită din partea Companiei.

 

Sistemul nu filtrează nicio informație, conținut, informații incorecte și/sau orice alte date introduse de utilizator, ci afișează doar informațiile așa cum sunt în câmpurile corespunzătoare. Compania nu este responsabilă pentru calitatea dosarului final, integritatea sau nivelul acestuia în raport cu celălalt, daunele, pierderea muncii, impactul acesteia asupra carierei, suferința mentală etc. sau orice consecințe directe sau indirecte pentru utilizator, proprietate sau orice terță parte în urma utilizării.

 

Compania își declină orice responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, de orice fel cauzate utilizatorului ca urmare a utilizării sistemului de creare a CV-urilor. Utilizatorul este de acord și înțelege că este singurul responsabil, iar compania oferă doar o infrastructură pentru crearea fișierului. Utilizatorul recunoaște că conținutul pe care îl furnizează se află sub responsabilitatea sa exclusivă. Utilizatorul sau orice terță parte nu va avea nicio pretenție împotriva companiei, a managerilor acesteia, a angajaților și/sau a oricărei persoane în numele său în această privință.

 

Compania va face tot posibilul pentru a menține disponibilitatea maximă a sistemului de creare a CV-urilor. Cu toate acestea, nu garantează că sistemul de creare a CV-urilor va fi disponibil în orice moment. Compania poate opri administrarea site-ului, actualiza conținutul, stoca, și nu va fi răspunzătoare pentru orice daune cauzate utilizatorului, ca urmare a acestei decizii. Compania va face tot posibilul pentru a menține CV-ul creat de utilizator, cu toate acestea, dacă CV-ul este șters ca urmare a lucrărilor de întreținere și a actualizărilor, Compania nu se angajează să păstreze CV-ul pe serverele sale, iar utilizatorul este responsabil pentru copierea de rezervă a fișierelor create.

 

În caz de utilizare rău intenționată și / sau altă utilizare comercială a unui utilizator sau a unei persoane în numele său în sistemul de creare a CV-urilor, utilizatorul va trebui să despăgubească compania pentru orice daune cauzate.

 

Utilizatorul se angajează să nu scaneze site-ul în mod automat (Crawling) și/sau să îl utilizeze în scopuri comerciale sau în orice alt scop fără consimțământul Companiei. Orice încălcare a acestei obligații poate duce la proceduri judiciare.

 

Pentru a evita orice îndoială, se clarifică faptul că este strict interzis să transferați drepturile sau contul utilizatorului către un alt utilizator și/sau să duplicați și/sau să copiați și/sau să publicați ceva fără aprobarea Companiei și/sau să sabotați și/sau să efectuați acțiuni rău intenționate și/sau inginerie inversă și/sau orice utilizare nerezonabilă sau ilegală a sistemului de creare a CV-urilor.

 

Se clarifică faptul că utilizarea site-ului este destinată numai persoanelor fizice. Orice altă utilizare necesită un acord scris din partea Companiei. Orice copiere, distribuire, livrare, transmitere, publicare a informațiilor stocate pe site care nu este permisă de Companie, este strict interzisă și constituie o încălcare a legii.

 

Utilizatorul va avea acces la o zonă personală din sistem pentru crearea unui CV. El se va putea conecta cu un nume de utilizator și o parolă și va păstra aceste date cât mai sigure posibil. În zona personală, el va putea vedea, printre altele, CV-ul pe care l-a creat prin sistem și îl va putea edita și/sau șterge, seta informații de facturare și șterge contul său personal.

 

Compania va face tot ce îi stă în putință pentru a preveni pătrunderea surselor neautorizate în zona personală, folosind din când în când tehnologii avansate, criptare și, de asemenea, teste efectuate de experți în securitatea informațiilor. Compania elimină răspunderea pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a intruziunii neautorizate și va face tot posibilul pentru a lua măsuri legale împotriva acestor intruși.

Compania își rezervă dreptul de a șterge un cont de utilizator inactiv, fictiv sau unul care este suspectat de activitate necorespunzătoare și/sau ilegală și/sau interzisă, fără nicio notificare prealabilă. Utilizatorul elimină orice reclamație cu privire la daunele care i-ar putea fi cauzate ca urmare a ștergerii contului său.

 

Compania va păstra CV-ul pe serverele sale în siguranță, în conformitate cu reglementările definite de lege. Compania nu garantează perioada de păstrare a informațiilor, iar utilizatorul este responsabil pentru salvarea personal a informațiilor și înlătură orice pretenții viitoare legate de eșecul stocării informațiilor personale pe serverele Companiei.

 

Toate exemplele, sfaturile, liniile directoare și notele prezentate utilizatorului sunt destinate să-l ajute în acest proces și nu înlocuiesc propria judecată a utilizatorului. Utilizatorul este singurul responsabil pentru scrierea CV-urilor, utilizarea acestora și distribuirea acestora potențialilor angajatori. Compania nu garantează în niciun fel niciun rezultat în urma utilizării unui CV creat de sistemul de mai sus.

 

Utilizatorul este de acord că utilizarea sistemului de creare a CV-urilor este condiționată de aderarea la bazele de date ale companiei și salvarea CV-ului creat pe serverele companiei. Utilizatorul recunoaște că a citit și aprobat Termenii de utilizare de pe această pagină în ansamblu și în special secțiunile referitoare la utilizarea informațiilor primite de Companie sau ștergerea informațiilor personale.

 

Toate drepturile de autor și / sau proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile morale în legătură cu platforma de creare a CV - urilor - inclusiv designul site-ului web, UI, UX, Flow, Cod server, cod client, HTML, CSS, JavaScript, conținut, Exemple de CV-uri, șabloane de CV-uri, modele de CV-uri, fișiere grafice, modul în care informațiile sunt prezentate și editate pe site-ul web-sunt rezervate exclusiv Companiei și orice încălcare va duce la luarea de măsuri legale.

 

Utilizarea sistemului poate implica plata conform planurilor de plată specificate. Dacă utilizatorul este de acord cu planul plătit, se angajează să plătească toate taxele contului său. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că toate informațiile stocate pe site-ul web sunt proprietatea exclusivă a Companiei, iar Compania are drepturi depline asupra informațiilor și utilizării acestora.

 

 1. Responsabilitatea pentru Conținutul utilizatorului

 

Compania nu este responsabilă pentru niciun conținut și/sau date și/sau informații furnizate și/sau afișate de utilizator pe site-ul web sau în CV-ul creat în special. Compania nu garantează că datele furnizate de utilizator sunt corecte. Utilizatorul poate raporta Companiei activități suspecte, dacă le-a identificat în contul său.

 

 1. Declinarea responsabilității

 

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea site-ului, a conținutului și a diferitelor servicii ale companiei, iar compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună directă sau indirectă cauzată utilizatorului sau oricui în numele său sau oricărei alte terțe părți, inclusiv orice pierdere sau cheltuială, directă sau indirectă, a site-ului și a tuturor conținuturilor și serviciilor conținute de acesta.

 

 1. Buletin informativ și corespondență electronică

 

La trimiterea detaliilor sale, utilizatorul autorizează Compania să-l adauge pe lista sa de corespondență și să-i trimită din când în când e-mailuri despre diverse subiecte. Fiecare mesaj trimis de Companie va include opțiunea de dezabonare de pe lista sa de corespondență. Dacă utilizatorul solicită dezabonarea, compania îl va elimina din baza sa de date de corespondență. Utilizatorul poate solicita eliminarea tuturor datelor stocate în sistemele Companiei și/sau eliminarea sa din baza de date a destinatarilor, trimițând un e-mail la support@cv-ro.com.
 

 1. Paddle
  Procesul nostru de comandă este condus de distribuitorul nostru online Paddle.com. Paddle.com este comerciantul înregistrat pentru toate comenzile noastre. Paddle oferă toate solicitările de servicii pentru clienți și gestionează returnările. Pentru rambursări sau anularea abonamentelor facturate de Paddle, vizitați Paddle.net.

 

 1. Modificări și încetarea activității

 

Compania poate modifica din când în când structura site-ului, aspectul și designul acestuia, domeniul de aplicare și disponibilitatea serviciilor de pe acesta și poate modifica orice alt aspect implicat în site, fără notificare prealabilă. Astfel de modificări vor fi făcute, printre altele, ținând seama de natura dinamică a Internetului și de schimbările tehnologice și de altă natură care au loc pe acesta. Prin natura lor, astfel de modificări pot implica defecțiuni sau inconveniente. Utilizatorul nu va avea nicio reclamație sau cerere împotriva companiei pentru efectuarea unor astfel de modificări sau pentru defecțiuni care vor apărea din cauza implementării acestora.

 

Fără derogare de la cele de mai sus, compania va avea dreptul să înceteze furnizarea serviciilor pe site, integral sau parțial, în orice moment. Dacă este posibil, compania va publica o notificare preliminară pe site-ul web cu privire la încetarea serviciilor cu un timp rezonabil în avans. La încetarea serviciilor, compania va păstra conținutul și informațiile conținute pe site-ul web pentru o perioadă suplimentară de timp și apoi va avea dreptul să le șteargă fără a menține nicio copie de rezervă a acestora și fără a anunța.

 

 1. Legislație și jurisdicție

 

Termenii de Utilizare și Site-ul și conținutul acestuia vor fi guvernate exclusiv de și interpretate în conformitate cu legile Statului Spania. Compania nu este responsabilă pentru adaptarea Site-ului și/sau a conținutului și/sau a accesibilității acestora în afara Spaniaului. Orice litigiu și/sau dezacord și/sau orice altă problemă care decurge din sau în legătură cu Site-ul și/sau orice conținut din acesta și / sau acești Termeni de utilizare vor fi soluționate în jurisdicția unică și exclusivă a instanței competente din districtul Barcelona-.

 

 1. Contactați-ne

 

Compania aderă la prevederile legii și respectă drepturile utilizatorilor site-ului. Dacă utilizatorul are întrebări suplimentare cu privire la Termenii de Utilizare și / sau consideră că compania îi încalcă drepturile și / sau consideră că confidențialitatea sa a fost încălcată în timpul utilizării site-ului web, trebuie să ne contacteze (support@cv-ro.com) și compania va încerca să se ocupe de cererea sa cât mai curând posibil.